Lista documentelor de interes public

 • Actele normative care reglementeză organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
 • Structura organizatorică a ANOFM;
 • Programul de funcționare;
 • Programul de audiențe al ANOFM;
 • Conducerea ANOFM;
 • Date de contact ANOFM;
 • Buget;
 • Bilanțuri contabile;
 • Plăți efectuate de ANOFM;
 • Veniturile salariale ale personalului ANOFM;
 • Achiziții publice;
 • Declarațiile de avere și interese ale personalului ANOFM;
 • Materiale informative elaborate de ANOFM;
 • Actele normative din domeniul de activitate al ANOFM;
 • Raportul anual de activitate;
 • Programele şi strategiile proprii

Sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii (art. 12 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare):

– informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;

– informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;

– informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;

– informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

– informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;

– informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăruia dintre părţile implicate în proces;

-informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a clienţilor.

Document PDF


Sari la conținut