Strategia Nationala privind Ocuparea Fortei de Munca 2021-2027

Strategia națională pentru ocuparea forței de muncă 2021—2027 și Planul de acțiuni pe perioada 2021—2027 pentru implementarea Strategiei naționale pentru ocuparea forței de muncă 2021—2027 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 558/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 31 mai 2021

Strategia Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca 2021 – 2027

Strategia Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021 – 2027

Cuprins:

I. Analiza contextului

II. Obiectivele Agentiei
Nationale pt.Ocupare a Fortei de Munca pentru perioada 2021-2027

III. Principii de adaptare si
modernizare a SPO/ANOFM IV. Direcții de acțiune

IV. Direcții de acțiune

Anexa 1 – Plan de acțiune măsuri
de implementarea Strategiei ANOFM 2021-2027

Anexa 2 – Activități și servicii SPO/ANOFM în situații de criză

Anexa 3 – Considerații privind structura indicatorilor de performanță managerială utilizați în prezent de ANOFM

Anexa 4 – Extras – Strategie ANOFM pentru implementarea EESSI

Anexa 5 – Analiza SWOT ANOFM [extinsă]

Strategia Nationala privind Ocuparea Fortei de Munca 2014-2020

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020

Strategia europeana privind ocuparea fortei de munca

Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă a fost introdusă în
1997, când statele membre ale UE au hotărât să stabilească un set comun
de obiective pentru politica de ocupare a forței de muncă.  Ea are ca principal scop să creeze locuri de muncă mai multe și mai bune pentru toți cetățenii Uniunii.

În prezent face parte integrantă din Strategia pentru creștere economică Europa 2020  și este implementată prin intermediul semestrului european, un proces anual care promovează o coordonare strânsă a politicilor între guvernele naționale și instituțiile UE.

Strategia ANOFM 2016-2020,conform conceptului de schimbare

Strategia ANOFM 2016-2020, conform conceptului de schimbare

Plan de actiuni 2016-2020


Sari la conținut