În cazul unor restructurări ale activităţii care pot conduce la modificări substanţiale ale numărului şi structurii profesionale a personalului, angajatorii au obligaţia să înştiinteze agenţiile pentru ocuparea fortei de muncă în vederea adoptării unor măsuri pentru combaterea şomajului i prevenirea efectelor sociale nefavorabile. Astfel, angajatorii sunt obligaţi să acorde preaviz, conform prevederilor Codului Muncii sau ale contractului colectiv de muncă, angajatilor ce urmează a fi disponibilizaţi. În perioada preavizului, angajaţii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.

Pentru a veni in sprijinul persoanelor afectate de restructurări, angajatorii au obligaţia de a înştiinţa agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă cu cel puţin 30 de zile înaintea acordării preavizelor prevăzute de lege.

În sensul prezentei legi, constituie servicii de preconcediere, în principal, următoarele activităţi:

a) informarea privind prevederile legale referitoare la protecţia şomerilor şi acordarea serviciilor de ocupare şi de formare profesională;

b) plasarea pe locurile de muncă vacante existente pe plan local şi instruireaîn modalităţi de căutare a unui loc de muncă;

c) reorientarea profesională în cadrul unităţii sau prin cursuri de formare de scurtă durată;

d) sondarea opiniei salariaţilor şi consilierea acestora cu privire la măsurile de combatere a şomajului.

De serviciile de preconcediere menţinte mai sus pot beneficia, la cerere, şi alte persoane ameninţate de riscul de a deveni şomeri.

> Solicitare acces servicii de preconcediere [editabil] [pdf]


Sari la conținut