Asigurarea facultativă în sistemul asigurărilor pentru şomaj

În sistemul asigurărilor pentru şomaj se pot asigura facultativ următoarele categorii de persoane:

a) asociat unic, asociați;

b) administratori care au încheiat contracte potrivit legii;

c) persoane fizice autorizate, întreprinzători persoane fizice, titulari ai întreprinderilor individuale, precum şi membrii întreprinderilor familiale;

d) cetățeni români care lucrează în străinătate, conform legii;

e) alte persoane care realizează venituri din activități desfăşurate potrivit legii şi care nu se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-d).


Sari la conținut