Modalități de contestare a deciziei în situația în care solicitantul de informații se consideră vătămat în privința dreptului de acces la informațiile de interes public
In conformitate cu prevederile H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:

Art. 32
În cazul în care o persoană consideră ca dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.
Art. 33
Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamația administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul autorității sau instituției publice pentru aplicarea prevederilor Legi 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice.Art. 34
Răspunsul motivat la reclamaţia administrativă se transmite persoanei care a formulat-o în termen de 15 zile de la data înregistrării, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. In cazul în care reclamaţia se dovedeşte intemeiată, răspunsul va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, după caz, vor menţiona măsurile dispuse, respectiv sesizarea comisiei de disciplină, în cazul funcţionarului public, în condiţiile legii.

Informaţiile de interes public se pot obţine în conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Formular reclamație administrativă neprimire informaţii în termen legal

Formular reclamaţie administrativă răspuns negativ 


Sari la conținut