Să comunice agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora, prin completarea şi transmiterea Anexei 1A din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

De asemenea, au obligaţia să comunice şi ocuparea locurilor de muncă vacante care au fost comunicate, în termen de o zi de la data ocupării acestora, în condiţiile legii, prin completarea şi transmiterea Anexei 1B din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Prin locuri de muncă vacante, potrivit Legii nr. 76/2002, sunt locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raportuluilor de muncă sau de serviciu, precum şi locurile de muncă nou-create.

Angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a anunţa în termen de 3 zile agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care aceştia au fost înregistraţi.


Sari la conținut