Categoria selectată nu conține nici un membru personal

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă este organizată şi funcţionează pe principiul tripartitismului, fiind condusă de un Consiliu de Administraţie format din reprezentanţi ai Guvernului, precum şi reprezentanţi ai confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional. În acest fel este asigurată colaborarea cu sindicatele şi patronatele în fundamentarea deciziilor şi realizarea acţiunilor ANOFM.

Consiliul de Administraţie aprobă programele anuale ale agenţiei privind ocuparea şi formarea profesională, propunerile pentru fundamentarea proiectului de buget al  asigurărilor pentru şomaj corelat cu indicatorii programelor menţionate, precum şi planul anual de activitate EURES. La nivelul agenţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti funcţionează consilii consultative alcătuite după acelaşi principiu ca şi Consiliul de Administraţie.

Consiliu de Administraţie este format din reprezentanţi ai Guvernului, precum şi ai confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional, alcătuit din 15 membri, după cum urmează:

a) 5 membri, reprezentanţi ai Guvernului, numiţi prin decizie a prim-ministrului;

b) 5 membri desemnaţi de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional;

c) 5 membri desemnaţi de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional.

Consiliul de Administratie – Iulie 2023

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație


Sari la conținut