Completarea veniturilor salariatului prin acordare 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj

prevăzută de art.72 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.72 din lege, persoanele prevăzute la art.17 alin.(1), cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj, potrivit legii, şi care se angajează cu normă întreagă, conform prevederilor legale în vigoare, şi, ca urmare a angajării, le încetează plata indemnizaţiei de şomaj, beneficiază, din momentul angajării până la sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţite să primească indemnizaţia de şomaj, de o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, stabilită şi, după caz, reactualizată conform legii.

CONDIŢII DE ACORDARE:

  • Angajarea să fie cu normă întreagă, conform prevederilor legale
  • Încadrarea în muncă să fie pe perioadă nedeterminată sau perioadă determinată mai mare de 12 luni
  •  Persoanele se încadrează la angajatori cu care nu au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani

   ACTE NECESARE:

  • Cerere conform model – Anexa nr. 10 la norme
  • Contractul de muncă sau decizie de numire, în copie
  • Document emis de angajator, din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă
  • Adeverinţă emisă de angajator din care să rezulte că de la data angajării şi până la sfârşitul primei luni calendaristice de la anagajare,  persoana angajată a desfăşurat activitate conform contractului      individual de muncă încheiat.

        Depunerea documentelor

  • Personal – la sediul agenţiei
  • Prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire
  • Prin fax sau e-mail

 


Sari la conținut