Prima de activare prevăzută de art.732 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare

Șomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă de cel puţin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1.000 lei, neimpozabilă.

Persoanele care beneficiază de prima de activare au dreptul la menţinerea acesteia şi în situaţia în care, în perioada de 3 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator şi se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, în aceleaşi condiţii.

Prima de activare se acordă persoanei care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

  •   Este înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă de cel puțin 30 de zile  şi nu beneficiează de indemnizaţie de şomaj
  •  S-a angajat cu normă întreagă, pentru o perioadă  mai mare de 3 luni
  •   În ultimele 12 luni anterioare angajării nu a lucrat la acel angajator
  •   Nu a beneficiat de primă de activare în ultimele 12 luni.

Prima de activare se acordă în două tranşe, astfel:

a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;

b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 3 luni de la angajare.

 
Nu beneficiază de prima de activare:

           a) persoanele care se încadrează în muncă, conform legii, pe perioadă determinată de cel mult 3 luni, iar ulterior încadrării în muncă se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată mai mare de 3 luni sau nedeterminată;

           b) persoanele care se încadrează în muncă, conform legii, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, în termen de 30 de zile de la data încetării plăţii indemnizaţiei de şomaj conform art. 44 lit.l) din Legea 76/2002.

Documente necesare

Pentru acordarea primei de activare, persoanele vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, unde se află în evidenţă, în termen de maximum 30 de zile de la data angajării, următoarele documente: :

1.  Cerere – conform model – Anexa nr. 32 la norme

2.  Actul în baza cărui persoana a fost încadrată în muncă sau dovada emisă de angajator – copie

3.  Angajament

4.  Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimele 12 luni anterioare angajării, acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă

5.  Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte ca persoana solicitantă nu a mai beneficiat de prima de activare în ultimele 12 luni anterioare angajării

Depunerea documentelor

•  Personal – la sediul agenţiei

•  Prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire

•  Prin fax sau e-mail


Sari la conținut