Prima de inserție prevăzută de art.731  din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.731 din lege, absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare la data încadrării.

Prima de inserţie se acordă în două tranşe, astfel:

a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare 

Prima de inserţie se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

– La data absolvirii studiilor absolventul nu are raport de muncă sau de serviciu

– Absolventul este înregistrat în evidenţele agenţiei în termen de 60 zile de la absolvire

– Încadrarea în muncă a absolventului este în termen de 60 zile de la data absolvirii, ulterior înregistrării la agenţie

– Nu a mai fost angajat după data absolvirii studiilor la un alt angajator

– Angajarea este cu normă întreagă, conform prevederilor legale şi pe o perioadă mai mare de 12 luni

– Absolventul se încadrează la angajator cu care nu a fost în raport de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani

– Absolventul se încadrează  la angajatori care nu au obligaţia, potrivit legii, de a-l angaja.

Acte necesare

Pentru acordarea primei de inserţie prevăzute persoanele îndreptăţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, unde se află în evidenţă, în termen de maximum 60 de zile de la data angajării, următoarele documente:

– Cerere conform model – Anexa nr.23 la norme

– Actul de identitate al absolventului, în copie

– Actul de absolvire a instituţiei de învăţământ, în copie

– Actul în baza căruia absolventul a fost încadrat în muncă, în copie

– Declaraţie pe proprie răspundere a absolventului 

– Declaraţie pe proprie răspundere a angajatorului

– Angajamentul absolventului – Anexa nr.13 la norme

Depunerea documentelor

•     Personal – la sediul agenţiei

•     Prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire

•     Prin fax sau e-mail


Sari la conținut