Informarea şi consilierea profesională fac parte dintre măsurile care vizează creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

 Informarea şi consilierea profesională constituie
un ansamblu de servicii acordate în mod gratuit persoanelor în căutarea unui
loc de muncă, care au ca scop:

a) furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;

b) profilarea şi încadrarea în nivelul de ocupabilitate: uşor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil şi foarte greu ocupabil;

c) dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră;

d) instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă;

e) îndrumarea pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă.

Serviciile mai sus menţionte se realizează în cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, iar serviciile prevăzute la  lit. a), c)-e) se pot realiza şi de furnizori de servicii din sectorul public sau privat acreditaţi.

Persoanele cărora le-a fost stabilit nivelul de ocupabilitate greu şi foarte greu ca urmare a profilării pot beneficia de serviciile prevăzute la  lit. e) după încadrarea în muncă pe o perioadă de maximum 3 luni, cu acordul angajatorului.

Solicitare pentru a beneficia de servicii de informare şi consiliere


Sari la conținut