114.778 persoane angajate prin intermediul ANOFM,
în primele şapte luni ale anului 2023

Ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă
de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului
Bucureșt
, în primele şapte
luni ale anului 2023, au fost încadrate în muncă
114.778 persoane.