Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării
prevăzute de legislaţia în vigoare de către agențiile pentru ocuparea forței de
muncă județene și a municipiului București, în primul semestru al anului 2021,
au fost încadrate în muncă 118.066 persoane.

Comunicat de presă