Ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, în primele șapte luni ale anului 2022, au fost încadrate în muncă 118.385 persoane.