Ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului Bucureșt, în primele opt luni ale anului 2023, au fost încadrate în muncă 128.434 persoane.