Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de legislaţia
în vigoare de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a
municipiului București
în prima lună din anul 2022, au fost încadrate în
muncă 13.661 persoane.

Comunicat de presă