Ca
urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de legislaţia în
vigoare de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a
municipiului București, în primele şapte luni ale anului 2021, au fost
încadrate în muncă 136.653 persoane.

Comunicat de presă