137 programe de formare profesională vor începe în
luna decembrie 2019, la nivel național