Ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, în prima lună a anului 2023, au fost încadrate în muncă 14.661 persoane.