Ca urmare a implementării Programului Naţional
de Ocupare a Forţei de Muncă de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă
județene și a municipiului Bucureșt
, în
primele nouă luni ale anului 2023, au fost încadrate în muncă
145.979 persoane.