Ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă
de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului
București
, în primele zece
luni ale anului 2023, au fost încadrate în muncă
163.089 persoane.