Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de legislaţia în vigoare de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, în primele nouă luni ale anului 2021, au fost încadrate în muncă 174.944 persoane.


Comunicat de presă