Ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, în perioada ianuarie – noiembrie a anului 2022, au fost încadrate în muncă 199.080 persoane.