Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de
legislaţia în vigoare de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă
județene și a municipiului București, în perioada 01.01.2021 – 30.11.2021, au
fost încadrate în muncă 211.751 persoane.

Comunicat de presă