Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de legislaţia în vigoare de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, în primele unsprezece luni ale anului 2020 au fost încadrate în muncă 220.895 persoane.

Comunicat – 220.895 persoane angajate prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în primele unsprezece luni ale anului 2020