Ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, în primele patru luni ale anului 2022, au fost încadrate în muncă 67.394 persoane.