67 programe de formare profesională vor începe în
luna ianuarie 2020, la nivel național