Comunicat de presă

93 de milioane de
euro – fonduri europene  pentru
stimularea ocupării forței de muncă

 

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a  depus o fișă de proiect și a primit avizul Ministerului
Fondurilor Europene, pentru obținerea unei finanțări în valoare de 93 de
milioane de euro din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital
Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți.

Prin
acest proiect, Serviciul Public de Ocupare va asigura acordarea facilităţilor
financiare, prevăzute de Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, angajatorilor care încadrează în
muncă, pe durată nedeterminată, şomeri înregistraţi în evidenţele SPO. De
asemenea, vor fi acordate prime pentru stimularea încadrării în muncă, potrivit
Legii nr. 76/2002.

Concret,
proiectul propus de ANOFM va fi implementat la nivel național, pe o perioadă de
14 luni, având ca obiectiv creșterea oportunităților de încadrare a 15.700 de
şomeri non-NEET cu vârsta peste 29  de
ani, înregistrați la SPO, și persoanelor inactive non-NEET.

Astfel,
din Fondul Social European va fi acordat sprijin financiar sub formă de primă de activare, potrivit Legii nr.
76/2002, pentru 100 de persoane cu vârsta peste 29  de ani 
care se încadrează în muncă.

Totodată,
potrivit fișei proiectului, se va asigura, conform art. 85 din Legea 76/2002, sprijin
financiar agajatorilor pentru  încadrarea unui număr de 15.600 șomeri sau
persoane inactive
.

Aceste
subvenții vor fi acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a
persoanelor cu vârsta mai mare de 29 de ani ce fac parte din următoarele
categorii
: șomerii
în vârstă de peste 45 de ani, şomeri non-NEET care sunt părinţi unici
susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri de lungă durată, persoane cu
handicap primesc lunar. Subvențiile se acordă pe o perioadă de 12 luni, fiind în
cuantum de 2.250 lei/lunar pentru fiecare persoană angajată.

Acest
proiect se adaugă celor 13 proiecte derulate de ANOFM în valoare totală de
peste 650 de milioane de euro prin care sunt susținute, din Fondul Social
European, măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă.

  

Serviciul
Comunicare și Secretariatul C.A.