Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării
prevăzute de legislaţia în vigoare de către agențiile pentru ocuparea forței de
muncă județene și a municipiului București, în primele cinci luni ale anului
2021, au fost încadrate în muncă 97.461 persoane.

Comunicat – 97.461 persoane angajate prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în primele cinci luni ale anului 2021