Comunicat de presă

 

Angajatorii sunt obligați să anunțe locurile de muncă vacante și ocuparea
acestora

Agenția Națională
pentru Ocuparea Forței de Muncă reamintește tuturor angajatorilor (persoane
fizice/juridice de drept public sau privat) că, potrivit art. 10 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, au obligația de a comunica
agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă (AJOFM) toate locurile de
muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora.

Comunicarea
locurilor de muncă vacante se realizează prin completarea şi transmiterea
Anexei 1A
din Normele metodologice pentru
aplicarea Legii nr. 76/20
02.

De asemenea, angajatorii au obligaţia să
comunice şi ocuparea locurilor de muncă vacante care au fost declarate la
AJOFM, în termen de o zi de la data ocupării acestora, în condiţiile
legi
i. În acest sens, angajatorii completează şi transmit Anexa 1B
din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 76/2002.

Locurile de muncă vacante sunt, potrivit actului normativ mai sus
menționat, locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării
raporturilor de muncă sau de serviciu, precum şi locurile de muncă nou-create
.

Angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii,
persoane din rândul beneficiarilor de indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a
anunţa în termen de 3 zile agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la
care aceştia au fost înregistraţi, conform art.41 alin.(2) din Legea nr.76/2002.

Nerespectarea
prevederilor art. 10 din Legea nr 76/2002 constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei. De asemenea, nerespectarea
prevederilor art. 41 alin. (2) constituie contravenție și se sancționează cu
amend
ă
de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Serviciul Comunicare şi
Secretariatul Consiliului de Administraţie