Comunicat de presă

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va organiza, în luna martie, la nivel național, 168 de programe de formare
profesională pentru un număr de 2.633 de persoane.

Meseriile cele mai solicitate pentru care se vor organiza programe de formare profesională sunt:

lucrător
în comerț  – 235 persoane
, agent de securitate  – 179 persoane, contabil – 149  persoane, inspector (referent) resurse umane
– 146 persoane, frizer–coafor-manichiurist -pedichiurist – 141 persoane, brutar
– 129 persoane, operator introducere validare și prelucrare date – 126
persoane, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze  – 95 persoane, lucrător în structuri pentru
construcții – 84 persoane, competențe în limba engleză – 58 persoane.

Cursurile sunt gratuite pentru pesoanele înregistrate in evidențele
ANOFM și care se regăsesc în una din următoarele situații: sunt șomeri;
sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ; au obţinut statutul de
refugiat sau beneficiază de altă formă de protecţie internaţională,
conform legii, sau se află în procedura de soluţionare a cererii de azil
şi au acces pe piaţa muncii; sunt cetăţeni străini sau apatrizi care au
fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în România sau care au
drept de muncă pe teritoriul României; nu au putut ocupa loc de muncă
după repatriere sau după eliberarea din detenţie; desfăşoară activităţi
în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri
mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.
De asemenea, persoanele private de libertate beneficiază de cursuri
gratuite de formare profesională.
Pentru
mai multe detalii, persoanele interesate  se pot adresa agenţiei
teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domicliul
sau reşedinţa.

Lista detaliată a cursurilor poate fi consultată aici