Serviciile solicitate în caietul de sarcini aferent prezentei achiziții  sunt destinate pentru organizarea a trei evenimente, respectiv desfăşurarea în bune condiţii a subactivitătilor A3.1, A 3.3 si A 3.4 prevăzute în cadrul proiectului “Strategia ANOFM post 2021 – STRATEG”, POCU/370/3/15/129744“.

A3.1. Identificarea solutiilor si resurselor astfel incat sa poata fi gasite raspunsurile la nevoile identificate.
Echipa de management va organiza o intalnire a GLAO,GLDP,GLDS in cursul careia vor fi identificate soluțiile pentru orientarea ANOFM catre schimbare şi inovare astfel incat sa funcţioneaze eficient şi sa obţina performanţe in armonie cu noile modificari ale pieţei muncii şi dezvoltării economice.

A3.3. Intalnire GLDS pentru definitivarea Strategiei

Strategia ANOFM 2021-2027, in draft, elaborata la activitatea 3.2 „ Elaborare strategie”  va fi analizata in cadrul unui intalniri a GLDS.
In cadrul acestei intalniri vor fi armonizate opiniile divergente si se va stabili, de comun acord, forma ce va fi supusa discutiilor membrilor grupului tinta in cadrul unui seminar de diseminare informatii despre noua Strategie.

A 3.4. Intalnire grup tinta pentru diseminarea informatiilor privind Strategia ANOFM 2021-2027, colectarea feed-backului din partea grupului tinta, precum si stabilirea responsabilitatilor grupului tinta in implementarea strategiei si asigurarea sustenabilitatii proiectului.

In cadrul acestei intalniri va fi prezentata varianta aprobata de catre Consiliul de Administratie ANOFM a Strategiei ANOFM 2021-2027. De asemenea, vor fi prezentate termenele si responsabilitatile pe care grupul tinta le va avea in implementarea strategiei, precum si modalitatea de monitorizare.
Se vor aplica chestionare pentru colectarea feed-back-ului.

Caiet de sarcini  – pdf

Caiet de sarcini (editabil)


Procedura simplificata proprie- pdf

Documentatie de atribuire- pdf

Documentatie de atribuire (editabil)

Răspuns clarificări