Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă are onoarea să vă invite să participați la procedura de atribuire a contractului de servicii avand ca obiect servicii de reuniuni și conferințe organizate la hotel, cod CPV 55120000-7. Proiect INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare – POCU 135/2/3/113589