Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de inspector,  grad profesional superior din cadrul Serviciului Metodologie – Direcţia Contencios, Legislaţia Pieţei Muncii şi Metodologie, în data de 19.06.2023, ora 10:15 (proba scrisă),  la sediul agenţiei.