În conformitate cu prevederile H.G.1336/2022, pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, str. Avalanşei, nr. 20-22, sector 4
scoate la concurs, la sediul instituţiei, un post contractual de execu
ție vacant de consilier, grad IA din cadrul  Compartimentului
Achizi
ții Publice şi Investiţii.