În conformitate cu prevederile H.G.1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, str. Avalanşei, nr. 20-22, sector 4 scoate la concurs, la sediul instituţiei, un post contractual de execuție vacant de referent, treaptă II în cadrul Compartimentului Registratură din cadrul Direcţiei Resurse Umane şi Salarizare.