Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
cu sediul în Bucureşti, str. Avalanşei, nr. 20-22, sect. 4, scoate la concurs,
la sediul Agenţiei, postul contractual de conducere vacant de director al
Centrului Regional de Formare Profesional
ă a Adulţilor Teleorman,
conform H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare