AGENTIA NATIONALA
PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA (ANOFM)
, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Avalansei, nr.
20-22, sector 4, Bucuresti, telefon 021/3039843, cod fiscal 11370190, doreste
sa valorifice prin vanzare bunuri, reprezentand echipamente IT nefunctionale cu
durata normala de functionare mult depasita, cu uzura fizica ridicata si
depreciere functionala si economica mare. Licitatia de vanzare a bunurilor va
avea loc in data de 17.10.2022, ora 10:00 la sediul Agentiei Nationale pentru
Ocuparea Fortei de Munca. In cazul in care bunurile nu au fost adjudecate la
prima sedinta, licitatia se va relua in data de 24.10.2022, ora 10:00,
respectiv 31.10.2022, ora 10:00.