ANUNȚ
privind organizarea selecției pentru ocuparea posturilor prevăzute în cadrul proiectului
PROACCES 4 – Subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu sediul în București, str. Avalanșei nr. 20-22, organizează selecția pentru ocuparea posturilor prevăzute în cadrul proiectului PROACCES 4 – Subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri, în zilele de 16 septembrie 2022, ora 13:30 (selecția candidaților în funcție de dosarul depus) și 20 septembrie 2022, ora 11:30 (interviul).
Pot participa la selecție numai persoanele care au calitatea de angajat al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.