ANUNȚ

privind organizarea selecției pentru ocuparea posturilor prevăzute în cadrul proiectului

PRONEETs RMPD – Stimularea integrării absolvenților NEETs pe piața muncii

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu sediul în București, str. Avalanșei nr. 20-22, organizează selecția pentru ocuparea posturilor prevăzute în cadrul proiectului PRONEETs RMPD – Stimularea integrării absolvenților NEETs pe piața muncii, în zilele de 16 septembrie 2022, ora 12:30 (selecția candidaților în funcție de dosarul depus) și 20 septembrie 2022, ora 10:00 (interviul).
Pot participa la selecție numai persoanele care au calitatea de angajat al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.