ANUNȚ
privind organizarea selecției pentru ocuparea unui post de expert tehnic intern al proiectului
UNIT 4 RMPD – Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET din Regiunile mai puțin dezvoltate” – POCU/277/3/14/121994

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei nr. 20-22, organizează selecția pentru ocuparea unui post de expert tehnic intern pentru proiectul „UNIT 4 RMPD– Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET din Regiunile mai puțin dezvoltate”, în perioada 11-22.03.2022.

Pot participa la selecție numai persoanele care au calitatea de angajat al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.