Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează în data de 28.08.2023, la sediul instituției, concurs/examen de promovare în grad profesional.

Dosarele de concurs se depun de către candidați în termen de 20 de zile, respectiv în perioada, 28.07.2023 – 16.08.2023 și conțin obligatoriu actele prevăzute la art. 127 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare.

Persoana de contact, Emilia Voicu, referent superior în cadrul Direcției Resurse Umane şi Salarizare, nr. telefon 021.303.98.58, adresa e-mail emilia.voicu@anofm.gov.ro