ANUNȚ REFERITOR LA MĂSURILE DE SIGURANȚĂ MEDICALĂ ÎN ANOFM ȘI STRUCTURILE TERITORIALE

Din
motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și
infectării cu coronavirus, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de
Muncă anunță că activitatea de audiențe, atât la sediul central cât și
la sediile structurilor teritoriale, va fi suspendată începând cu data
de 11.03.2020 și până pe data de 31.03.2020, urmând ca, în funcție de
evoluția situației, să fie anunțate alte decizii.

În acest scop, vor
fi popularizate datele de contact (telefon, adresa de e-mail) ale
instituției (ANOFM și structurile teritoriale) și va fi dezvoltată
activitatea de relații cu publicul la distanță, după cum urmează:

    ·prin alocarea unui număr suplimentar de personal care să răspundă la numerele de telefon alocate acestui tip de activitate;
    ·prin desfășurarea acestei activități pe toată durata zilei de lucru.

Aceste măsuri nu se aplică următoarelor tipuri de servicii:
    ·depunerea, respectiv ridicarea de documente la/de la sediul instituției;
    ·acordarea vizei lunare pentru șomerii indemnizați;

    ·alte situații excepționale, urgente.

NOTĂ: Fiecare agenție județeană va stabili măsuri suplimentare în funcție de situația de la nivel local identificată.

Pentru situațiile excepționale vor fi luate următoarele măsuri minimale:
    
o păstrarea unei distanțe de cel puțin un metru între solicitant și
funcționarul public de la ghișeu, precum și între publicul aflat în
sediul instituției;
     o asigurarea unui aflux controlat al
publicului în spațiile închise ale agențiilor județene pentru ocuparea
forței de muncă.

Pentru celelalte tipuri de servicii recomandăm
să se apeleze la poștă (letrică sau electronică), iar acolo unde se
impune depunerea unor documente originale, cererea și documentele în
cauză vor fi transmise în regim de scrisoare recomandată cu confirmare
de primire.


Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă