Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal – descarcă aici   
 

Măsura este detaliată aici în categoria Atestarea întreprinderilor sociale, certificarea întreprinderilor sociale
de inserţie şi marca socială

Cerere pentru acordarea atestatului de
întreprindere socială
este conform Anexei nr. 2 din Normele metodologice
de aplicare a Legii nr. 219/2015 pentru economie socială –  descarcă aic

Cerere
pentru prelungirea atestatului de întreprindere socială este conform Anexei nr. 4
din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 219/2015 pentru
economie socială aprobate, prin HG nr. 585/2016 – descarcă aici
.

Cerere pentru
acordarea mărcii sociale este conform Anexei nr.6 din Normele metodologice
de aplicare a Legii nr. 219/2015 pentru economie socială, aprobate prin HG nr.
585/2016 –  descarcă aici


Dosarul pentru atestare trebuie să conțină o serie de documente conţine o serie de documente în funcție de tipul de organizare (vezi art.3 din Lege).

Documente necesare în funcţie de tipul de organizație:

Societăţi
cooperative de gradul 1
 
care funcționează în baza Legii nr.
1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată – descarcă aici ;

Cooperative de
credit
care funcționează în baza Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și
completările ulterioare
descarcă aici;

Asociaţii şi
fundaţii
care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000
cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare
descarcă aici;

Case de ajutor
reciproc ale salariaţilor
care funcționează în baza Legii nr.
122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților
și al uniunilor acestora, republicată
descarcă aici;

Case de ajutor reciproc ale pensionarilor care sunt înființate și funcționează în
baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu
modificările și completările ulterioare
descarcă aici;

Societăţi
agricole
care funcționează în baza Legii nr. 36/1991 privind
societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările
ulterioare
descarcă aici;

Federaţii care funcționează în baza Ordonanţei
Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
246/2005, cu modificările şi completările ulterioare
descarcă aici;

Uniuni de
persoane juridice
descarcă aici

Alte categorii
de persoane juridice ONRC
conform actelor legale de înființare și
organizare, cumulativ, definiția și principiile economiei sociale prevăzute în
prezenta lege
descarcă aici;

Alte categorii
de persoane juridice
conform actelor legale de înființare și
organizare, cumulativ, definiția și principiile economiei sociale prevăzute în
prezenta lege
descarcă aici.


Situația privind personalul
angajat cu contract individual de muncă, conform modelului prevăzut în Anexa
nr. 7
la normele metodologice – descarcă aici