Ianuarie 2023

 

             BULETIN INFORMATIV

               Art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare-

                      

ACTELE NORMATIVE CARE
REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA AGENŢIEI  NAŢIONALE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

      Hotărârea
Guvernului nr. 1610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
https://www.anofm.ro/upload/76/11_HG_nr._1610_din_2006_actualizata.pdf

     
Legea nr. 202/2006 privind organizarea
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
https://www.anofm.ro/upload/75/10_LEGE_nr.202_din_2006_actualizata.pdf

      Regulamentul
de Organizare şi Funcţionare:
https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=1&subcateg=5&idpostare=23499

 

STRUCTURA
ORGANIZATORICĂ A AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Muncă este prevăzută în Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr.
1610/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi poate fi vizualizată
la următorul link:
https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=1&subcateg=5&idpostare=529

Potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 202/2006, Agenţia
Naţională are în subordine următoarele unităţi cu personalitate juridică:

      agenţiile pentru ocuparea forţei de
muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti;

      centrele regionale de formare profesională
a adulţilor;

      Centrul Naţional de Formare
Profesională a Personalului Propriu.

 

 

ATRIBUŢIILE
DEPARTAMENTELOR

Atribuţiile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi
compartimentelor din aparatul central al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Muncă se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al
instituţiei, aprobat de consiliul de administraţie.

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare poate fi vizualizat
la următorul link:

https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=1&subcateg=5&idpostare=23499

 

PROGRAMUL
DE FUNCŢIONARE

https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=7&subcateg=5&idpostare=133

Luni – Joi: 800 – 1630

Vineri: 800 – 1400

 

PROGRAMUL
DE AUDIENŢE

https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=7&subcateg=6&idpostare=134

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Muncă acordă audienţe saptămânal, în fiecare zi marţi, începând cu
ora 16.00.

Programările se fac la telefon:
021.303.98.31.

 

Secretarul general al Agenției
Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă acordă audiențe săptămânal, în
fiecare zi de mar
ți începând cu ora 16.00.

Programările se fac la telefon
021.303.98.57.

 

CONDUCEREA
AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=1&subcateg=4&idpostare=617

 

Președinte – Florin-Irinel
Cotoșman

 

CONDUCEREA
EXECUTIVĂ

Secretar general – Marcel-Dumitru
Micl
ău

 

Direcţia Resurse Umane și Salarizare

Director – Mihai Stancu

 

Serviciul Comunicare și Secretariatul
Consiliului de Adminsitrație

Şef serviciu – Corina Scarlat

 

Serviciul Control și Recuperare Debite

Şef serviciu – Ciprian Constantin Pasailă

 

Direcția Audit Public Intern

Director – vacant

 

Direcţia Analiza
Pieţei Muncii, Programe de Ocupare și de Formare Profesională a Forței de Muncă

Director – Nela Plugărescu

Director adjunct – Elena Baboi

 

Direcţia Coordonarea Proiectelor cu
Finanțare Nerambursabilă din Fonduri Europene și Managementul Bazelor de Date

Director – Simona Ţiparu

Director adjunct – vacant

 

Direcția Administrarea Bugetului
Asigurărilor pentru Şomaj

Director – Daniel Stanciu

 

Direcția Coordonare a Rețelei Naționale
EURES, Acorduri și Relații Internaționale

Director – Camelia Mihalcea

Director adjunct – Petru Blanariu

 

Direcţia Contencios, Legislația Pieței
Muncii și Metodologie

Director – Veronica Dobre

Director adjunct – Flavius Ungureanu

 

FUNCŢIONARUL
PUBLIC RESPONSABIL CU FURNIZAREA INFORMAŢIILOR PUBLICE –
https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=2&subcateg=1&idpostare=2499

Alice Dumitriu, consilier superior

Serviciul Comunicare și Secretariatul Consiliului de Administrație

mass.media@anofm.gov.ro

 

COORDONATELE
DE CONTACT ALE AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=7&subcateg=1&idpostare=132

Str. Avalanşei nr. 20-22, sector
4, Bucureşti 040305

Website: www.anofm.ro

E-mail: anofm@anofm.gov.ro

  mass.media@anofm.gov.roadresă de
corespondenţă cu reprezentanţii mass-media

protectiadatelor@anofm.gov.ro – protecția
datelor cu caracter personal

De asemenea, pe site-ul ANOFM, la
secţiunea CONTACT, există un formular on-line de contact 
https://www.anofm.ro/formular.html?agentie=ANOFM&categ=7&subcateg=7

 

Telefon / Fax

 

Preşedinte

 

Cabinet

Telefon:021.303.98.31

Fax: 021.303.98.38

 

Secretar general

 

Cabinet

Telefon: 021.303.98.57

Fax: 021.303.98.35

Direcţia Resurse Umane și Salarizare

Compartimentul
Registratură

Telefon: 021.303.98.58 Fax:
021.303.98.36

Serviciul
Resurse Umane

Telefon: 021.303.98.58 Fax:
021.303.98.36

Compartiment
Gestiune Funcţii Publice şi Perfecţionare Profesională

Telefon: 021.303.98.58 int. 248

Fax: 021.303.98.36

 

Serviciul
Salarizare

Telefon: 021.303.98.58 Fax:
021.303.98.36

Serviciul Comunicare şi Secretariatul
Consiliului de Administraţie

Compartimentul
Comunicare şi Secretariatul Consiliului de Administraţie

Telefon: 021.303.98.32

              021.303.98.39

Compartimentul
Relații cu Publicul

Telefon: 021.303.98.32

             021.303.98.39

Serviciul Control şi Recuperare Debite

Compartimentul de dezvoltare
managerială

Telefon:
021.303.98.52

Direcția Audit Public Intern

Compartimentul audit


Direcţia Analiza Pieţei Muncii,
Programe de Ocupare şi de Formare Profesională a Forţei de Muncă

Compartiment
Formare Profesională şi Consiliere

Telefon:
021.313.90.85

Compartiment
Analiza Pieţei Muncii şi Programe de Ocupare

Telefon: 021.303.98.47

              021.303.98.50

Compartiment
Incluziune Socială

Telefon:
021.303.98.50

Compartiment
Economie Socială

Telefon: 021.303.98.51

Fax: 021.303.98.51

Direcţia Coordonarea  Proiectelor cu Finanţare Nerambursabilă din
Fonduri Europene şi Managementul Bazelor de Date

Serviciul
Coordonare Proiecte cu Finanţare Nerambursabilă din Fonduri Europene

Telefon:
021.303.98.53

Compartimentul
Managementul Bazelor de Date

Telefon: 021.303.98.54

Fax: 021.303.98.45

Compartimentul PNRR

Telefon: 021.303.98.53

Direcţia Administrarea Bugetului
Asigurărilor pentru Şomaj

Serviciul
Financiar Contabil

Telefon: 021.303.98.46

Serviciul
Finanţări şi Urmărirea Execuţiei Bugetului Asigurărilor pentru Şomaj

Telefon: 021.303.98.40

              021.303.98.42

              021.303.98.44

Compartiment
Achiziţii Publice şi Investiţii

Telefon: 021.303.98.43

Direcţia Coordonarea Reţelei Naţionale
EURES Acorduri şi Relaţii Internaţionale

Serviciul
Planificare, Monitorizare Activitate EURES

Telefon: 021.313.91.41

             021.303.98.56

Compartimentul
Coordonare Sisteme Asigurări pentru Şomaj

Telefon: 021.303.98.56

 

Compartimentul Relaţii
Internaţionale

Telefon: 021.303.98.56

Serviciul
Acorduri Bilaterale şi Desemnare Parteneri EURES

Telefon: 021.311.07.73

 

Direcţia Contencios, Legislaţia Pieţei
Muncii şi Metodologie

Serviciul
Metodologie

Telefon: 021.313.90.86

Compartiment
Legislaţie

Telefon: 021.313.90.86

Compartiment
Contencios

Telefon: 021.313.90.86

             021.313.91.40

 

SURSELE
FINANCIARE, BUGETUL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

Informaţii referitoare la bugetul asigurărilor pentru
şomaj, contul de execuţie a asigurărilor pentru şomaj, situaţia operaţiunilor
financiare etc. pot fi vizualizate pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Muncă, www.anofm.ro, la secţiunea INFORMAŢII
DE INTERES PUBLIC

 

PROGRAMELE
ŞI STRATEGIILE PROPRII

      Programul de ocupare;

      Programul de ocupare pentru persoanele
marginalizate social;

      Planul naţional de formare
profesională;

      Situaţia statistică a şomajului,
înregistrat la nivel naţional;

      Situaţia locurilor de muncă vacante,
disponibile la nivel naţional;

      Situaţia locurilor de muncă vacante
în Spaţiul Economic European, disponibilă prin intermediul EURES;

      Strategia Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă 2021 – 2027.

 

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

     
Actele normative care reglementeză
organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;

     
Structura organizatorică a ANOFM;

     
Programul de funcționare; 

     
Programul de audiențe al ANOFM;

     
Conducerea ANOFM;

     
Date de contact ANOFM;

     
Buget;

      Bilanțuri
contabile;

      Plăți
efectuate de ANOFM;

      Veniturile
salariale ale personalului ANOFM;

      Achiziții
publice;

      Declarațiile
de avere și interese ale personalului ANOFM;

      Materiale
informative elaborate de ANOFM;

      Actele
normative din domeniul de activitate al ANOFM;

      Raportul
anual de activitate;

      Programele
şi strategiile proprii

Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor următoarele
informaţii (art. 12 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare):

a)   informaţiile din domeniul apărării
naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile
informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b)    informaţiile privind deliberările
autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale
României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit
legii;

c)    informaţiile privind activităţile
comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului
de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei
loiale, potrivit legii;

d)   informaţiile cu privire la datele
personale, potrivit legii;

e)   informaţiile privind procedura în
timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul
anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa,
integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau
în curs de desfăşurare;

f)     informaţiile privind procedurile
judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces
echitabil ori interesului legitim al oricăruia dintre părţile implicate în
proces;

g)    informaţiile a căror publicare
prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor. 

 

LISTA
CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE POTRIVIT LEGII,
DE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

§  Programul
anual de ocupare a forței de muncă al ANOFM, care conține și Programul de
ocupare a tinerilor cu risc de marginalizare socială;

§  Planul
anual de formare profesională a persoanelor aflate în căutare de loc de muncă;

§  Prognoza
cursurilor de formare profesională ;

§  Stadiul
lunar al programului de ocupare a forței de muncă;

§  Stadiul
lunar al realizării planului de formare profesională;

§  Stadiul
trimestrial al realizării programului de ocupare a tinerilor cu risc de
marginalizare socială;

§  Situația
statistică a șomajului înregistrat, lunar;

§  Situația
burselor locurilor de muncă organizate la nivel național și la cererea pieței
muncii/ anunțuri și rezultate, după caz;

§  Registrul
unic de evidență a întreprinderilor sociale, actualizat lunar;

§  Materiale,
rapoarte, analize cu privire la activitatea de ocupare și de formare
profesională;

§  Bilanțul
anual de ocuparea al ANOFM;

§  Raportul
anual de activitate al ANOFM;

§  Registrul
internship;

§  Situația
locurilor de muncă în Spațiul Economic European, prin rețeaua EURES;

§   Planul național anual de activități EURES și
Raportul anual EURES (documente incluse o dată pe an pe ordinea de zi a CA al
ANOFM);

§   Rapoartele semestriale privind sistemul de
măsurare a performanței activității EURES transmise Comisiei Europene;

§   Comunicate de presă privind organizarea
selecțiilor EURES, materiale pentru site, social media;

§   Situația statistică trimestrială, semestrială,
anuală cu privire la persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, care au
beneficiat de servicii de informare, consiliere, mediere EURES, precum și la
numărul contractelor de muncă obținute în alte state europene prin serviciile
EURES / Acorduri bilaterale;

§   Circulare către agențiile județene privind
activitatea EURES;

§   Situația statistică trimestrială, semestrială,
anuală cu privire la persoanele mediate prin acordurile bilaterale;

§  Registrul
Na
țional al furnizorilor de servicii
specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă;

§  Propuneri
de proiecte de acte normative;

§  Protocoale
de colaborare cu diferite autorități și instituții publice;

§  Proceduri
operaţionale şi de sistem;

§  Regulamentul
propriu de organizare şi funcţionare al aparatului propriu;

§  Regulamentul
intern al ANOFM;

§  Răspunsuri
la solicitările presei;

§  Comunicate
de presă;

§  Materiale
pentru site;

§  Răspunsuri
la petiții, interpelări, solicitări de informații de interes public;

§  Rapoarte
lunare şi anuale privind activitatea desfăşurată în mass -media de Agenţia
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi instituţiile subordonate;

§  Documente
specifice activității Consiliului de Administrație;

§  Documente
specifice implementării proiectelor finanţate din POCU 2014 – 2020;

§  Documente
în vederea angajării, încetării raporturilor de serviciu şi de muncă în
agenţie, adeverinţe;

§  Comunicări
referitoare la: încadrări, avansări, promovări, eliberări din funcţie,
sancţionări, pensionări;

§  Declarații
de avere/interese;

§  Ordine
ale președintelui ANOFM;

§  Programul
de control măsuri active;

§  Planul
anual de audit public intern;

§  Raportul
anual al activităţii de audit public intern;

§  Buletin
informativ întocmit conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001, privind
liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare;

§  Raport
anual privind implementarea Legii nr. 544/2001;

§  Registrul
cuprinzând cererile şi răspunsurile la solicitările formulate în baza Legii nr.
544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public.

   

MODALITATEA DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂŢII SAU
INSTITUŢIEI PUBLICE ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN
PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

Este reglementată în Legea nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare, şi în H.G. 123/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, la capitolul
SANCŢIUNI. 

Potrivit acestor acte normative,
persoana care consideră că i s-a încălcat dreptul de acces la informaţiile de
interes public poate adresa reclamaţie administrativă conducătorului
instituţiei, în termen de 30 de zile
de la data la care a luat cunoştinţă refuzul explicit sau tacit de furnizare a
datelor solicitate.

În urma cercetării administrative,
răspunsul motivat se transmite persoanei care a formulat reclamaţia
administrativă, în termen de 15 zile, indiferent dacă soluţia este favorabilă
sau nefavorabilă.

În cazul în care reclamaţia se
dovedeşte întemeiată, răspunsul va conţine informaţiile de interes public
solicitate iniţial şi, de asemenea, vor fi menţionate măsurile dispuse,
respectiv sesizarea comisiei de disciplină, în cazul funcţionarului public, în
condiţiile legii. 

Dacă solicitantul se consideră, în
continuare, lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la
secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială
domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori
instituţiei publice. Plângerea se adresează nu mai târziu de 30 de zile de la expirarea termenelor
în care autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă la
solicitarea informaţiilor de interes public, respectiv 10 zile sau, după caz, cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării (în funcţie de
dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi urgenţa
solicitării – art. 7 din Legea nr. 544/2001).

Actele normative menţionate pot fi vizualizate pe
site-ul ANOFM:

Legea nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

https://www.anofm.ro/upload/826/Legea_nr.544_din_2001_liberul_acces_la_informa%C5%A3iile_de_interes_public.pdf

H.G.
123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001

https://www.anofm.ro/upload/826/HG_nr._123_din_202_pentru_aprobarea_Normelor_metodologice_de_aplicare_a_Legii_nr._544_din_2001_privind_liberul_acces_la_informa%C8%9Biile_de_interes_public.pdf

HG nr. 830
din 27 iunie 2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

https://www.anofm.ro/upload/HOTARARE_830_27-06-2022.pdf

 

Serviciul Comunicare şi Secretariatul
Consiliului de Administraţie