CUPRINS:

• Realizările Programului național de ocupare în luna iunie 2023

• Situaţia statistică a şomajului înregistrat în luna iunie 2023

• Realizările Planului naţional de formare profesională în luna iunie 2023

• Noi cursuri de formare profesională vor fi organizate în luna august 2023, la nivel naţional

• Activitatea de comunicare cu mass-media în luna iunie 2023

• In atenţia absolvenţilor de învățământ din promoţia 2023