CUPRINS:

·  Stadiul
realizării aplicării măsurilor de stimulare a forţei de muncă în luna februarie
2022

·  Situaţia
statistică a şomajului înregistrat în luna februarie 2022

·  Stadiul
realizării Planului naţional de formare profesională în luna februarie 2022

·  Noi cursuri de formare profesională organizate în luna aprilie
2022, la nivel naţional

·  Activitatea
de comunicare cu mass-media din luna februarie a anului 2022
·  Angajare
cetăţeni ucraineni pe teritoriul Romaniei