Buletinul informativ al ANOFM, pentru luna noiembrie 2021, este regasit atasat mai jos.

• Stadiul realizării aplicării măsurilor de stimulare a forţei de muncă în luna octombrie 2021

• Situaţia statistică a şomajului înregistrat în luna octombrie 2021

• Stadiul realizării Planului naţional de formare profesională în luna octombrie 2021

• Noi cursuri de formare profesională organizate în luna decembrie 2021, la nivel naţional

• Activitatea de comunicare cu mass-media din luna octombrie a anului 2021

• Beneficiarii de ajutor social sunt stimulați să intre pe piața muncii