CUPRINS:

• Realizările Programului național de ocupare în luna august 2023

• Situaţia statistică a şomajului înregistrat în luna august 2023

• Realizările Planului naţional de formare profesională în luna august 2023

• Noi cursuri de formare profesională vor fi organizate în luna octombrie 2023, la nivel naţional

• Activitatea de comunicare cu mass-media în luna august 2023

• ANOFM – modernizarea Serviciului Public de Ocupare prin proiecte cu finanțare europeană