„Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități”
a fost marcată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin
organizarea la nivel național a unor evenimente ce au avut ca scop
conectarea persoanelor cu dizabilităţi la oportunităţile de angajare de pe
piaţa muncii, precum și activități specifice bursei locurilor de muncă.

Acțiunile derulate de ANOFM în parteneriat cu Autoritatea
Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi și direcţiile generale de asistenţă
socială şi protecție a copilului s-au desfășurat sub deviza “Pot ce poţi şi tu!
Angajează-mă!”.

Bursa locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilitati desfăşurată în data de 3 decembrie 2018 – rezultate la o lună de la desfășurare